20. nov
POSITIV ØKONOMI: Elverum kommune opplever en bedring i økonomien også i 2016.
 
Økonomien i kommunen ser bedre ut
I en gjennomgang av økonomien ser Elverum kommune at budsjettet holdes, men at det fortsatt er noen utfordringer.

Publisert: 14.jun.2016 00.12
Oppdatert: 14.jun.2016 00.13

Økonomistatusen for de fire første månedene er nå klar, og den viser at vi er på rett vei. Budsjettet er i balanse totalt sett, men det er likevel noen utfordringer innen NAV og pleie-, rehabilitering og omsorgssektoren, melder Elverum kommune på sine hjemmesider.

Budsjett i balanse

Budsjettet er i balanse innenfor sektorene, bortsett fra noen avvik innen NAV og pleie-, rehabilitering og omsorgssektoren (PRO). Her meldes det om negative prognoser, til tross for at sektorene har fått tilført flere midler fra forrige budsjettprosess. I NAV er det fortsatt økonomisk sosialbistand og bistand til bolig som har gitt økte utgifter, som følge av betydelig flere stønadsmottakere i 2016 sammenliknet med samme periode i fjor. NAV melder om et prognose på et merforbruk på to millioner, men det er satt i gang tiltak for å unngå dette – som aktivitetsplikt.

For PRO er det flere faktorer som slår ut, blant annet en økning innen sykehjemsplasser og bistand i hjemmet, samt ressurskrevende brukere. Det er estimert at merforbruket blir på 1,48 millioner, men det er vanskelig å forutse utviklingen, da dette varierer etter behovet for lovpålagte tjenester.

Innen oppvekstsektoren meldes det om et positivt resultat, men private barnehager gitt økte utgifter. Det er satt av fem millioner kroner – nettopp for å møte denne utfordringen. Det har ikke så langt blitt meldt ifra om avvik i budsjettet, melder Elverum kommune på egne nettsider.

Familie og helse i pluss

Familie og helse melder om et mindreforbruk. Årsaken til dette er økte inntekter på grunn av ressurskrevende brukere og lavere utgifter til fosterhjem. Det er usikkert om mindreforbruket vil vare året ut, siden det så langt er registrert et høyere antall barnevernssaker hittil i år, sammenliknet med tidligere år.

Rådmannen vil følge utviklingen nøye i sin interne oppfølging, som gjøres hver måned, og har som mål at regnskapet for året skal gi et positivt resultat.

Sykefravær

Sykefraværet har normalt vært høyere i første enn andre tertial. Fraværet i perioden 1. januar til 30. april var på 7,6 prosent, noe som sammenlignet med samme periode i 2015 er en reduksjon på 1,6 prosent. I små sektorer/staber vil enkeltfravær gir store utslag, men generelt viser de fleste enheter en positiv utvikling. Korttidsfraværet har sunket, mens langtidsfraværet er stabilt.

Det jobbes målrettet med å få ned sykefraværet, blant annet gjennom lederopplæring og samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og Bedriftshelsetjenesten (Frisk HMS).

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no