23. okt
SKUFFET: Steffen Branstads klient, en 35 år gammel mann fra Elverum, er dømt til fengsel i 10 måneder. Forsvareren sier domfelte er svært skuffet.
FOTO: HALVARD BERGET
 
Ulvedømte anker
Det blir en ny rettsrunde med ulvesaken til høsten. Fire av de fem som ble dømt i Sør-Østerdal tingrett anket på stedet.

Publisert: 21.apr.2015 11:11
Oppdatert: 22.apr.2015 10:20

Elverum: Dermed fortsetter ulvejaktsaken i lagmannsretten. Med så strenge straffer som er avsagt i tingretten, er det ubetinget ankeadgang. Den historiske dommen som klokka 09.00 tirsdag ble forkynt for de tiltalte i den omfattende ulvejaktsaken har fem domfellelser og en frifinnelse, med fengselsstraffer fra seks måneder til ett år og åtte måneder. Så langt er saken en seier for Økokrim.

Tar det tungt

Ifølge sine forsvarere tar de fem domfelte kjennelsen i Sør-Østerdal tingrett tungt. Alle gir uttrykk for at de er svært skuffet.

– Ja, vi er skuffet, både i vurderingen av skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Min klient hadde en straffepåstand fra aktor på fengsel i to år, og fikk ett år og åtte måneder. Dette synes vi er strengt, og vi er overrasket over at mafiaparagrafen kom til anvendelse. Dommen er på 130 sider, og vi må bruke en god del tid på å gå grundig igjennom den, sier advokat Helge Hartz som forsvarer 48-åringen fra Elverum som Økokrim har definert som hovedmannen i saken. 48-åringen ble i tillegg til å ha medvirket under det ulovlige fellingsforsøket ved Bjørnåsen 15. februar i fjor, også dømt for å ha skutt en ulv på åtejakt på Åsta 14. mars i fjor. I tillegg er han dømt for brudd på våpenloven. I tillegg til fengselsstraffen på ett år og 8 måneder medfører dommen i Sør-Østerdal tingrett tap av retten til å jakte i fem år.

– Skuffet og overrasket

Også advokat Steffen Branstad gir på vegne av sin klient uttrykk for skuffelse over dommen i tingretten.

– Vi er skuffet og overrasket, sier Brandstad, som forsvarer en 35 år gammel mann fra Elverum. For hans vedkommende var straffepåstanden fra aktor, førstestatsadvokat Tarjei Istad, fengsel i ett år og tre måneder. Sør-Østerdal tingrett har endt opp med fengsel i 10 måneder. Retten har kommet til at 35 åringen hadde en mer underordnet rolle i fellingsforsøket enn tre av de andre domfelte i saken.

Skytteren

Under Økokrims etterforskingen av ulvejaktsaken i Elverum ble en 43 år gammel mannen utpekt til skytteren under det ulovlige fellingsforsøket ved Bjørnåsen. I retten erkjente han å skutt ett skudd mot en rev, og bommet, men i tiltalen ville Økokrim ha det til at han løsnet flere skudd mot flere ulver. I tingretten er han dømt til fengsel i ett år, mens påstanden var ett år og tre måneder.

– Han er veldig skuffet, selv om straffen ble litt mildere enn påstanden. Vi er overrasket over at paragraf 60a – mafiaparagrafen – har kommet til anvendelse. Vi er uenig i anvendelsen av generalklausulen etter straffelovens paragraf 152b, om forsøk på å minske en truet dyreart. Vi mener riktig lovanvendelse ville ha vært naturmangfoldsloven, og den ville heller ikke ha utløst 60a- mafiaparagrafen, sier advokat Tore M. Famestad som forsvarer 43 åringen som nå er dømt for å skutt mot flere ulver under det ulovlige fellingsforsøket.

Tilhører kretsen

En 52 år gammel mann fra Elverum er dømt til fengsel i 10 måneder, tre måneder mindre enn straffepåstanden fra aktor. Tingretten har kommet til at 52-åringen tilhørte kretsen rundt hovedmannen, med observasjoner, rekognosering og postering knyttet til ulv.

Engerdølen

Fem av de seks tiltalte i ulvejaktsaken er fra Elverum, sjettemann fra Engerdal. Tingretten mener det er straffeskjerpende at den 45 år gamle engerdølen forsøkte å medvirke til ulovlig felling av ulv fordi han er et forbilde fra mindre erfarne jegere. Engerdølen deltok ikke i det mislykkete fellingsforsøket, men forsøkte å medvirke til felling av ulv ved å skaffe bistand fra en person i Trysil med egnede hunder. Hans straff er fengsel i seks måneder. Retten har kommet til at han skal straffes mildere enn de som deltok i jakten ved Bjørnåsen. Likevel mener retten at dersom hans bidrag hadde ført fram, ville fellingsforsøket ha klart seg med færre personer på grunn av effekten av hundene. Mannen fra Engerdal ble også funnet skyldig i brudd på våpenloven, og er dømt til inndragning av våpen.

Ikke bevis

Av de seks mennene som i to og en halv uke satt på tiltalebenkene i Tinghuset, er det bare én som er frikjent. Retten har ikke funnet at det er ført bevis for at en 36 år gammel mann fra Elverum forsettlig har deltatt i forsøk på å felle ulv. Retten ser heller ikke at han har medvirket til andres forsøk på å felle ulv. 36 åringen var i området den aktuelle jaktdagen, men uten våpen. Han hadde også reise fra området da de angivelige skuddene mo flere ulver falt.

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no