18. nov
Sektorsjefene i kommunen informerte om kuttforslagene tidligere i dag.

FOTO: Stein Cato Nybakken
 
Her er rådmannens kuttliste
Kutt i tjenester og tilskudd, endringer i skolestruktur og struktur i pleie og omsorg. Lista over kuttforslag til politikerne er lang og dyster. Se alle forslagene her.

Publisert: 10.apr.2015 11:53
Oppdatert: 10.apr.2015 15:10

(Saken oppdateres)

Elverum: Som iElverum har skrevet tidligere, blir det omkamp om flere kontroversielle saker når politikerne skal vedta et nytt budsjett for 2015 senere i vår. I dag la rådmannen fram listen over forslag til kutt som politikerne må ta stilling til når de møtes til arbeidsseminaret med Fylkesmannen tirsdag og onsdag neste uke. Rådmann Irene Evenstad Midtlund innrømmer at det er en tung oppgave å foreslå kutt på denne måten, men at den økonomiske situasjonen i Elverum likevel krever det. Flere av forslagene er utvilsomt kontroversielle og vil skape debatt.

- Vi får alltid kritikk når vi legger ned, men i denne situasjonen er dette vanskelig å unngå. Det er ikke bærekraft i økonomien å ha det samme aktivitetsnivået som i dag. Vi er nødt til å gjøre tunge grep. Politikerne må velge flere tiltak på listen under om vi skal lykkes, sier rådmannen.

60 millioner

I fjor fikk Elverum kommune et underskudd på 26,7 millioner kroner. I tillegg er det totale omstillingsbehovet på 60 millioner kroner. Dette kan ikke gjennomføres uten at det vil få konsekvenser for tjenestene kommunen skal levere. Om kommunen ikke finner inndekning innen to år, blir Elverum innmeldt i ROBEK-registeret. Det vil få konsekvenser for fremtidige investeringer innenfor skole og helse.

Rådmann Irene Evenstad Midtlund sier lista under ikke er en saldering av budsjettet, men en forslagsliste som politikerne kan velge tiltak fra.

- Vi varslet tidlig om at vi ikke hadde noen hellige kuer og at vi måtte se på løsninger som tidligere er blitt avvist av politikerne, sier hun. Flere av kuttforslagene under har vært drøftet tidligere, men må tas opp til ny vurdering nå. 

Etter planen skal et revidert budsjett for 2015, med bakgrunn i innspillene fra seminaret, vedtas i kommunestyret i løpet av mai.

Her er kuttlista til rådmannen:

Skole:

 • Nedleggelse av Kirkeby oppvekstsenter
 • Nedleggelse av Sørskogbygda skole når ny skole på Ydalir er på plass i 2018
 • Si opp avtalen med MOT
 • Si opp besøksavtalen for skoleelever med Skogmuseet
 • Si opp avtalen med Rikskonsertene

Barnehage:

 • Avvikle barnehagen på Kirkeby
 • Øke barnetallet fra 6 til 6,5 per årsverk
 • Lavere driftstilskudd til private barnehager

Familie og helse

 • Overføre driften av Spangenhuset til Møteplassen
 • Redusere tilbudet for Annekset til en dag per uke
 • Avvikle Frisklivssentralen
 • Nedbemanne en stilling på Helsestasjonen

Pleie og omsorg

 • Legge ned Sætre alders- og sykehjem.

NAV

 • Redusere barnetillegget fra og med barn nummer 6 med 500 kroner per måned.
 • Redusere bruk av statlig livsoppholdssats tilbake til 2013 nivå.

Teknikk og miljø

 • Senke bunnfradraget til 200.00 kroner (300.000 i dag)

kultur:

 • Avvikle vennskapsarbeid og internasjonalt arbeid
 • Kutt i tilskudd til Møteplassen
 • Tilskudd til lag og foreninger kuttes
 • Fjerne tilskudd til samfunnshus og grendehus
 • Konkurranseutsette deler av transporttjenesten
 • Fjerne utgiftsdekning/skyss-godtgjøring for støttekontakter.
 • Endre driftsform i bosetting av enslig mindreårige flyktninger. Oppsigelse av 6,9 årsverk fordelt på 8 ansatte.
 • Fjerne rabatt for barn og unge i leie av Elverumshallen
 • Si opp en stilling ved biblioteket. Kraftig reduksjon av åpningstid.
 • Avvikle drift av Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb.
 • Avvikle arbeidstrening for ungdom.
 • Avvikle idrettspedagog
 • Avvikle Utekontakten
 • Avvikle oppfølgende team

Stabsfunksjoner

 • Fjerne medarbeiderdagen
 • Redusere intern postrute
 • Digitalisering av saksprosesser
 • Endring i fakturering

Investeringer som kan vente eller stanses

 • Rehabilitering av Lillemoen og Hanstad skoler
 • Investering i gatebelysning
 • Investering i bruer og kommunale veger
 • Nyanlegg parker
 • Biler og driftsmaskiner

inntekter:

 • Parkeringsavgift i sentrum (9,5 mill.)
 • Omtaksering eiend.skatt (14,7 mill.)

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no