18. nov
MÅ FØLGE MED: Både politi, kommunale etater og skoler oppfordres til å være på vakt mot tegn som kan indikere radikalisering og ekstremisme.
FOTO: CHRISTIAN E. BERGHEIM
 
Bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme
Politirådet er bekymret over at mange ungdommer i Elverum er mye hjemme og lite ute blant venner. Frykten er at det skal utvikles «ensomme ulver». Det ropes også et varsku mot rekruttering av fremmedkrigere.

Publisert: 05.jan.2016 12:52
Oppdatert: 05.jan.2016 13:36

Elverum: Blant kommuner med mellom 20.000 og 50.000 innbyggere er Elverum på topp der ungdom oppgir at de er mye hjemme, og på bunnen av dem som svarer at de er mye ute med venner om kveldene. Det bør bekymre, mener politirådet i Elverum som nå går bredt ut for å spre informasjon om hvordan radikalisering og voldelig ekstremisme kan og bør forebygges. Politirådet er et offentlig samarbeidsorgan mellom kommunen og politidistriktet.

Varsler

Politirådet i Elverum har laget en veileder der det varsler og informerer om hvordan bekymringsfulle signaler i retning radikalisering og voldelig ekstremisme skal håndteres. Politirådet er opptatt av at ansatte i både i kommunen, videregående skole, høgskolen og politiet tar til seg informasjonen, og nær sagt blir seg sitt ansvar bevisst. Det handler om å ha riktig verktøy fra bekymring til handling i forhold som kan avdekke rasisme, hatytringer, radikalisering og vold.

I 2014 kom presenterte Regjeringen en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, Politirådet i Elverum har tilpasset den nasjonale handlingsplanen til lokale forhold.

Sentrale begrep

I radikalisering og voldelig ekstremisme opereres det med flere begrep:

  • RADIKALISERING:

En prosess der en person eller gruppe i økende grad aksepterer vold som virkemiddel for å oppnå politiske, ideologiske eller religiøse mål.

  • VOLDELIG EKSTREMISME:

Voldelig aktivitet for nå målene.

  • HATKRIMINALITET:

Straffbare forhold som helt eller delvis er motivert av negative holdninger til en persons faktiske eller oppfattete etnisitet, religion, seksuelle orientering, kjønnsuttrykk og/eller nedsatt funksjonsevne.

  • HATEFULLE YTRINGER:

Å true eller forhåne noen, fremme hat, forfølgelse eller ringeakt. Strafferammen er fengsel i tre år.

  • NETTEKSTREMISME:

Et antidemokratisk fenomen som viser grov forakt for menneskeverdet. Rammes av straffeloven. Nettekstremismen er i hovedsak et åpent fenomen. Sosiale medier har en svært viktig funksjon for å rekruttere tilhengere til ekstremistiske grupperinger.

Kjennetegn

Politirådet lister opp noen kjennetegn som kan tyde på om en person utsettes for radikalisering:

* Et ensidig verdens bilde

* En oppfatning av å eie den objektive sannheten

* En oppfatning av at hensikten helliger midlet

* Et fiendebilde med «vi-og-de andre»-forestillinger

* En aksept for bruk av vold for å nå politiske mål

* En opplevelse av situasjonen er så akutt og alvorlig at drastiske handlinger rettferdiggjøres

Lokalsamfunnet viktig

Å skape positive, varierte og inkluderende oppvekstmiljøer i lokalsamfunnet med plass til alle, er den viktigste forebyggingsstrategien mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

– Skal Elverum-samfunnet lykkes med dette, krever det samarbeid mellom de offentlige instansene, religiøse- og livssynsmiljøer, næringslivet og frivillige organisasjoner, sier politirådet i sin veileder.

Fremmedkrigere

Hva kan Elverum kommune og politiet gjøre mot rekruttering av fremmedkrigere? Det er politirådet selv som stiller spørsmålet. Det må handles raskt dersom det er mistanke om at ungdommer i Elverum er i ferd med å rekrutteres som fremmedkrigere, slår politirådet fast. Det må gås i dialog med vedkommende, og det er viktig at politiet varsles, også barneverntjenesten dersom vedkommende er under 18 år. Dersom en person forlater landet, må familien følges opp, er blant strategien til politirådet.

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no