23. okt
HURTIG: Jørgen Matsen (19), lærling i sin fars bedrift hugger en skogsteig på kort tid. Han synes det er gildt å jobbe i skogen. Har fått sin utdannelse fra Sønsterud.
 
Økende aktivitet i skognæringa
Det er ikke lenge siden halvparten av norsk treforedlingsindustri ble lagt ned, og få hadde den gang tro på at 2014 skulle bli et rekordår.

Publisert: 19.mar.2015 09:08
Oppdatert: 19.mar.2015 12:46

Elverum: Tømmerhogsten i 2014 var den høyeste siden slutten på 80-tallet. Totalt ble det avvirket 9,9 millioner kubikkmeter i fjor. Det er en økning på 882 000 kubikkmeter fra 2013, viser tallene fra Landbruksdirektoratet.

Hedmark topper fortsatt

Mesteparten av hogsten er det fylkene i Innlandet som står for. Hedmark alene står for 30 prosent av avvirkningen i 2014, etterfulgt av Oppland 13 prosent, Buskerud 10 prosent, Østfold sju prosent og Oslo/Akershus sju prosent.

Lokalt her i Elverum er det fortsatt Glommen Skog som er den største innen skogavvirking. De har rundt en tredjedel av markedet og opplever at de nå er del av en næring som kanskje har lagt de største problemene bak seg for ei stund, og at de skogen og skognæringa har blitt viktig i forhold til å håndtere de klimautfordringene som vi ser i dag.

– Det nivået vi ligger på nå er fornuftig og godt, og et nivå vi kan greie å holde i årene som kommer, forteller Per Skaare, skogsjef i Glommen Skog.

Tømmeromsettingen i Glommen Skog SA var i 2014 på 1.477.000 m2 tømmer. Det er en økning på 254.000 m³ forhold til 2013.

– Jeg er veldig glad for at vi klarer å opprettholde så stor aktivitet, for det betyr selvsagt litt for arbeidsplasser og sysselsetting i Hedmark, sier han.

Tilfredsstillende resultat

Økonomisk hadde Glommen Skog SA i 2014 en omsetning på 853 millioner kroner, og et driftsresultat på 25. 8 millioner kroner. Som etter å ha betalt ut pristillegg på andelseiernes leveranser endte på et driftsresultat på 5.0 millioner kroner., mens finansresultatet ble på 3,8 millioner kroner.

Resultatet før skatt ble på 8,8 millioner kroner. Morselskapet hadde en egenkapitalandel på 86 prosent.

I et konsolidert regnskap for Glommen Skog AS, Glommen Skogstjenester og Borgheim Eiendom Elverum AS bl konsernregnskapet på 15,8 millioner kroner. Konsernets egenkapital er på 558,1 millioner kroner og egenkapitalandelsen er på 85,8 prosent.

Det gjør at styret vurderer likviditeten i konsernet som tilfredsstillende.

Spennende tid

Det er en spennende tid å drive i skogbransjen. Skog og skogprodukter ansees som viktigere og viktigere for å løse klimautfordringene, men sogså for å skape en god og sunn økonomi etter at det norske oljeeventyret er over.

– Det at vi greier å ha skog i vekst binder mer CO2 enn skog som råtner, sier Skaare. Han forteller at de i skogbruket merker klimaendringene.

– Det har blitt varmere om vinteren, og vi opplever at det er mer fuktighet i skogen, sier han.

– Ikke minst så har månedene desember og januar blitt stormmånedene.

Kommunene Elverum, Trysil og Kongsvinger er blant de største skogkommunene, og Skaaret er enig i at Elverum er blitt landets skoghovedstad.

– Det er nok ikke for ingenting at vi finner, i tillegg til oss, hovedkontorene til både Norskog og Stora Enso, sier han.

Det å komme ut og få sett hvordan det jobbes i skogen i dag er en opplevelse i seg selv. På et par minutter er de største trærne hogd, kvistet, mål og kappet.

– I maskinen sitter den yngste vi har i vårt hogstlag. Jørgen Matsen på 19 år, forteller Terje Hammer, skogbruksleder i Glommen Skog. Han har tatt oss med ut i skogen forbi Lisjøen nord i Elverum hvor Matsen hugger en flat, mens linjeryddere fra Elverum Energi sørger for å ta ned trær innpå ledningene manuelt.– Her er samarbeides det, spesielt n’rt innp[ husenen, sier han.

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no