15. okt
Trafikk: En stor andel av trafikken ut og inn av Elverum er gjennomgangstrafikk. Det viser nye målinger fra Statens Vegvesen.foto: trond løvmo
Original bildetekst:
Rundkjringa ved Leiret bru *** Local Caption *** Rundkjøringa ved Leiret bru
Original bildetekst:
Rundkjøringa ved Leiret bru
 
Mener ringveg ikke vil ha noen effekt
En trafikktelling tidligere i vår, viser at en svært liten andel av biltrafikken i Elverum er gjennomgangstrafikk. Statens Vegvesen mener derfor en ringveg vil ha liten avlasningseffekt.

Publisert: 05.jun.2015 09:08
Oppdatert: 05.jun.2015 09:46

Elverum: Statens Vegvesen hadde invitert seg selv for å informere foramannskapet om arbeidet med kommunedelplanen vedrørende overordnet vegnett i Elverum. I denne saken pågår det nå parallelle prossesser der Statens Vegvesen utreder to alternativer der det ene handler om å utbedre dagens kryssløsning og det andre er å bygge en ny sentrumsbru mellom Glomdalsmuseet og ELVIS. Elverum kommune skal samtidig for egen regning utrede en ringveg rundt byen. Dette har Statens vegvesen tidligere vært negative til ettersom kostnaden ved en ringveg vil bli for høy.

Trafikktelling

Når nytt vegsystem skulle utredes ba politikerne i Elverum om en ny trafikktelling rundt byen. Den siste tellingen ble gjort for drøyt 10 år siden.

De nye målingene ble derfor gjort tidlig på våren i år og i påsken.

I følge Jørn Kleiven i Statens Vegvesen avviker ikke de nye tallene mye fra den forrige målingen. Resultatene viser at den største andelen av biltrafikken i Elverum er lokaltrafikk:n På riksveg 3 fra Rena og Østerdal skal 22 prosent av bilene videre forbi Elverum.n På riksveg 25 fra Hamar utgjør gjennomgangstrafikken 30 prosent. 8 prosent skal videre oppover i Østerdal.n På riksveg 25 fra Trysil utgjør gjennomgangstrafikken 21 prosent.n Riksveg 2 fra Solør utgjør gjennomgangstrafikken 23 prosent.

I sum utgjør gjennomgangstrafikken i Elverum ca. 13 prosent.

Interntrafikken dominerer

Ikke overraskende er det lokaltrafikken som dominerer trafikkbildet i Elverum. Ola Brandvold i Asplan Viak mener dette er et moment når kommunen skal diskutere ringveg rundt byen.

– Vi er ennå ikke helt ferdige med å regne på dette, men foreløpig viser tallene at en eventuell ringveg ikke vil ha noen avlastningseffekt på trafikken. På strekningene som er relevante utgjør gjennomgangstrafikken bare 15 prosent, sier han. Kersti Grindalen (Frp) spurte om mulighetene for en «indre» ringveg.

– Det er selvfølgelig en mulighet. Belastningen på Solørvegen er stor på morgenen og kvelden, sier Brandvold.

Hanstad ikke overbevist

Erik Hanstad mener belastningene uansett vil bli mindre med en ringveg og sier kommunen må se inn framtiden når de skal planlegge et nytt vegsystem.

– Vi skal naturligvis ha respekt for de målingene som er gjort, men Elverum skal i hvertfall ikke ha mer trafikk inn i byen, sier han.

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no