20. okt
SLÅTT: Håkon Marius Kvæken har slått gras og begynt å gjerde på Midtskogen gård.
 
Kvæken anker avslaget
Løtenbonden Håkon Marius Kvæken, som i formannskapet i Elverum 17. juni i år fikk avslag på konsesjons-søknaden for Midtskogen gård, har anket avslaget.

Publisert: 06.aug.2015 09:08
Oppdatert: 06.aug.2015 09:29

Elverum: Kvækens medhjelper og nabo i ankesaken, tidligere teknisk sjef i Elverum kommune, Atle Ruud, påpeker feil saksbehandling og en klar forskjellsbehandling ved ikke å gi Kvæken konsesjonen har søkt om for Midtskogen gård.

Grunnen til at Kvæken, som har drevet med produksjon av storfe i om lag 35 år, kjøpte Midtskogen gård, var behovet for mer beiteareal og rovdyrs nærvær i på beiteområdet i Løtenfjellet. På Midtskogen vil han drive et aktivt jordbruk med 30–40 av besetningen på rundt 400 kjøttfe på sommerbeite på begge sider av Rv. 25. Kvæken leier også jord flere steder i Løten.

I direkte strid

I konsesjonssøknaden sier Kvæken at han vil oppfylle boplikten gjennom utleie av boligen på gården til andre.

– Å pålegge Kvækens personlig boplikt er ikke i samsvar med kommunens praksis, med sammenlignbare saker i Hedmark eller landet for øvrig, samt gjeldende lovverk, retningslinjer og politiske føringer, påpeker Ruud.

Anken er sendt Elverum kommune. Dersom de opprettholder vedtaket skal saken oversendes fylkesmannen. I praksis medfører dette at en klage sendes Fylkesmannen ved Elverum kommune.

Ruud ber om at formannskapets vedtak 17. juni omgjøres og gjerne med krav om upersonlig boplikt i tråd med rådmannens alternative innstilling. Han påpeker også at avslaget på konsesjonssøknaden også er i direkte strid med tidligere vedtak i Elverum kommune.

Liberal håndheving

Ruud henviser til formannskapets vedtak i oktober 2014 om å ha en liberal håndheving når det gjelder boplikt.

– Ifølge saksbehandler er en sammenlignbar konsesjonssak behandlet i kommunen tidligere i år. Der fikk Thorbjøm Sørlie, som bor på en boligeiendom i Hemes og har skogarealer i Elverum og Åmot, fritak for personlig boplikt ved kjøp av en konsesjonseiendom. Hans begrunnelse var blant annet at utleie av bolighuset på konsesjonseiendommen var en del av næringsgrunnlaget, påpeker Ruud.

I 2009 ble Iver Nederberg innvilget konsesjon på vilkår av at boligen ble bebodd enten av eier eller andre (upersonlig boplikt) i forbindelse med kjøp av en annen (jordbruks endres til) landbrukseiendom.

Når det gjelder bosettingshensynet framgår det av et rundskriv fra 2003 at det må avklares om bosettingshensynet gjør seg gjeldende i det aktuelle området og med hvilken tyngde og om det er nedgang eller fare for nedgang i folketallet i denne delen av kommunen.

Ikke grunnlag

– Elverum kommune har i lang tid hatt en vekst i innbyggertallet. Eiendommen Midtskogen ligger vest for sentrum i retning Hedmarken. Hedmarkenkommunene har også vekst i innbyggertallet. For området eiendommen ligger i, er det heller ingen uheldig utvikling i bosettingen, mener Ruud.

Kvæken vil leie ut boligen på eiendommen, slik at eiendommen blir bebodd for å ivareta bosettingshensynet fullt ut.

– Det er etter vår vurdering ikke grunnlag for å avslå konsesjonssøknaden med begrunnelse i bosettingshensynet, sier Ruud.

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no