19. nov
korker seg: Dagens vegsystem gjennom Elverum sentrum er ikke godt nok dimensjonert til å ta unna trafikktoppene. Ett alternativ går ut på å bygge en ny bru parallelt med Glåmbrua.FOTO: HALVARD BERGET
 
Elverums vanskelige vegvalg vil skape støy
Elverum har tradisjon for vegstrid. Nå er framtidas vegsystem i sentrum igjen på dagsorden. Det gjelder å være på alerten. Om det så er for å kvesse kniver.

Publisert: 10.des.2015 13:10
Oppdatert: 14.des.2015 09:40

Elverum: For toget går nå, og det går fort. Elverum kommune og Statens vegvesen har endelig fått tospannet til å fungere. De driver fram en prosess som skal landes om bare få måneder. Landing i den forstand at nå bestemmes vegløsninger som vil bli den trafikkale hverdag i Elverum fram til så lenge som kanskje 2050. Klart vi skal mene noe om dette. Tradisjonene og historien forteller oss at vi kan vente støy gjennom vinteren og våren vi går i møte.

Vegløsninger i og gjennom sentrum er blitt debattert de siste 15 årene, minst. Temperatur og støy i debatten har gått i bølger. Om enn kanskje ikke opp mot de borgerkrigslignende tilstandene som var i 1977, som endte med at Glåmbrua ligger der den ligger, og at riksveg 2 går langs Glomma som den gjør. Når det nå handler om å føre trafikken i sentrum i firefelts veger, med bruer og det hele, er det med bulldoserkrefter saken skrider fram.

Julestasen er knapt kastet ut før det blir veg i vellinga. Allerede 11. januar inviterer Elverum kommune og Statens vegvesen til det de kaller byseminar. En hel dag til ende, faktisk. Da er det bare å møte opp i Festsalen i Rådhuset. Om det blir noen festlig stemning, gjenstår å se. Vi vet at beboerne på Vestad, spesielt, har sterke meninger om å få en firefeltsveg dundrende gjennom bydelsmiljøet.

Vi tviler ikke på at kommunens og vegvesenet intensjoner er de aller beste. Etter sigende er det for tiden også godt samarbeidsklima partene imellom. Det har det ikke bestandig vært. Vi kan like det eller ikke, men uten Statens vegvesens engasjement kommer Elverum ingen veg med et framtidig vegsystem. Håpet hos planleggerne og byarkitektene nå er at prosessen skal gå så smidig og raskt at vegutbyggingen i Elverums sentrum kan komme med i neste nasjonale transportplan.

Det gjelder om å ha to tanker i hodet samtidig, har vi forstått. For det er to planer – kommunedelplaner – som nå drives fram. Den ene i regi av Elverum kommune, den andre av Statens vegvesen. Og begge planene griper inn i hverandre, for liksom å gjøre ekstra krevende å henge med. Vegvesenets plan omtales som «overordnet vegnett», kommunens som «planprogram for Elverum byområde». Det betyr med litt enklere ord en vegplan og en byplan, og at veg og by går hand i hand. Både i Leiret og på Vestad. For å komme litt mer ned på jorda har vegvesenet gått bort fra å bruke uttrykket «overordnet vegsystem» til fordel for «overordnet gatenett». I det ligger at gater og veg ses i sammenheng, og at myke trafikanter også følger med på vegen. Godt er det.

Hva handler egentlig vegsaken om? Jo, det er ny, firefelts veg mellom Bast og ELVIS. Det er tre alternativ. Et null-alternativ innebærer veger som i dag, med kryssutbedringer. Alternativ I innebærer ny bru parallelt med Glåmbrua, og firefelts riksveg 25 veg fra Basthjørnet og over Glomma, og firefelts riksveg 2 fra østre bruende sørover til rundkjøring ved Kirkevegen, altså ved ELVIS. Alternativ II går ut på at den nye firefelten fra Basthjørnet deler seg ved Statoil og at det bygges ny bru over Glomma ved Glomdalsmuseet. Dette alternativet vil da dele trafikken til henholdsvis Trysil og Solør på Vestad. Alternativ I med ny bru rett ved siden av Glåmbrua – den nyeste av dagens tre bruer – tar utgangspunkt i at Glåmbrua er fredet og derfor ikke kan breddeutvides. Dessuten er den for lav til å kunne stå imot flom særlig større enn den i 1995. Snakk om planlegging.

På vegmøtet 11. januar vil resultatene av de nyeste trafikktellingene bli presentert. Tellingene ble utført av elever ved ELVIS i vår. Vi vet at tellingene viser at hele 85 prosent av sentrumstrafikken er fra bilister som har ærend i sentrum. Bare 15 prosent er gjennomgangstrafikk. Det er altså ikke trysiltrafikken alene som gjør at det korker seg på dager med trafikktopper, men de 15 prosentene gjennomgangstrafikk øst/sør er nok til at dagens vegsystem ikke tar godt nok unna.

I juni håper plansjef Britt Søgaard og byarkitekt Solveig Høye at politikerne har nok kunnskap til at vegsaken kan gå til høring. I løpet av 2016 skal endelig vedtak fattes. Husk, Herrens veger er uransakelige.

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no