14. okt
feilslått: Ordfører Erik Hanstad og Elverum Høyre vil oppheve ulvesona, som de mener er feilslått rovdyrpolitikk.
 
Elverum Høyre vil fjerne ulvesona
Ordfører Erik Hanstad og Elverum Høyre går til valg på å få fjernet ulvesona.

Publisert: 18.jun.2015 10:07
Oppdatert: 18.jun.2015 10:27

Elverum: Høyre i Elverum går lengre enn moderpartiet i rovviltsaken. For Høyre sentralt er det opplest og vedtatt politikk at all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, lokal forvaltning, respekt for eiendomsrett og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Elverum Høyre tolker gjennom sitt valgprogram for 2015–2019 dette som at det kan sies nei til ynglende ulv, og ulvesona skal fjernes. Høyre sentralt vil sikre levedyktig bestand av ulv, også bjørn, gaupe, jerv og kongeørn.

Aksepteres ikke

– Elverum Høyre aksepterer ikke at viktige nærings- og fritidsinteresser i Elverum skal fortrenges av rovdyr. Særlig er revirhevdende ulv skadelig for utmarksbruk, enten det gjelder beite, jakt eller fritidsutøvelse. Elverum Høyre sier derfor nei til ynglende ulv, og vi vil redusere den totale rovviltbelastningen, heter det i Høyres valgprogram.

Partiet sier også at det vil arbeide for at ulvesona fjernes og at det offentlige gir full kompensasjon for de tapte rettigheter, inntekter og ressurser som rovdyrpolitikken påfører grunneiere og næringsaktører.

– Forvaltningen av rovdyrstammen bør i større grad skje ut ifra lokale kriterier, og grenseflokken med Sverige må telle med i bestandsmålene, mener Høyre.

Høyres landsmøte

– Vi står for det vi skriver i vårt valgprogram og vil jobbe for det. Men vi må erkjenne at det i dag ikke er flertall på Stortinget for å oppheve ulvesona. Vi mener det er urimelig at en liten del av landet må bære så store belastninger det er med å ha en ulvesone, og det er godt kjent for Høyre. Jeg tok det opp i et innlegg på Høyres landsmøte i fjor, og vår stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen har gjennom flere år jobbet for vårt syn i rovviltpolitikken, sier ordfører Erik Hanstad. Etter den store ulverazziaen i fjor vår skrev Erik Hanstad et brev til statsminister Erna Solberg der han tok opp det høye konfliktnivået som følge av det han mener er feilslått rovviltpolitikk.

Høyre sentralt innrømmer på sine hjemmesider at fortvilelsen hos folk som lever i rovviltbelastede områder over at de ikke blir respektert av forvaltningen er medvirkende til det sterke konfliktnivået.

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no