12. nov
VIL REDUSERE ULVEKVOTEN: Miljødirektoratet tilrår å redusere ulvekvoten (Arkivfoto: Tore Solstad/SNO).
 
Miljødirektoratet anbefaler å redusere ulvekvoten
Miljødirektoratet anbefaler å redusere kvoten for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen med ett revir. Samtidig vurderer direktoratet at kvoten som er vedtatt for lisensfelling utenfor sonen i region 4 og 5 ikke er til hinder for å nå bestandsmålet. Den endelig avgjørelsen fattes av Klima- og miljødepartementet (KLD).

Publisert: 19.sep.2017 10:50
Oppdatert: 19.sep.2017 11:05

Direktoratet har avgrenset seg til å vurdere status og forventet utvikling for ulvebestanden i region 4 og 5, og sannsynligheten for at det nasjonalt fastsatte bestandsmålet i regionen er oppfylt etter at neste års valpekull er født.

Rovviltnemndene for region 4 og 5 har vedtatt en kvote for lisensfelling av inntil 36 ulver i 2017-2018. Kvoten er satt til 24 individer innenfor de tre etablerte revirene i Julussa, Osdalen og Slettås i Hedmark. To av disse ligger delvis utenfor ulvesonen, og formålet er å ta ut samtlige ulver i de tre revirene. Nemndene har også åpnet for felling av 12 individer i de delene av regionene som ligger utenfor ulvesonen, samt områdene Julussa- og Osdalsflokken benytter.

ENDELIG AVGJØRELSE FRA DEPARTEMENTET

En rekke organisasjoner har klaget på vedtakene, uten av nemndene har funnet grunnlag for å gjøre dem om. Saken er sendt til Klima- og miljødepartementet (KLD) for endelig avgjørelse, og departementet har bedt Miljødirektoratet om en faglig tilrådning i saken.

Bestandsmålet for ulv er på fire til seks ungekull, og tre av dem skal være helnorske. Også kull utenfor ulvesonen regnes med i bestandsmålet. Det er likevel et viktig prinsipp at bestandsmålet for ulv skal oppnås innenfor ulvesonen. Miljødirektoratet vurderer at kvoten som er vedtatt for lisensfelling utenfor ulvesonen og etablerte revir i region 4 og 5 ikke er til hinder for å nå bestandsmålet etter fellingsperioden.

USIKRE PÅ OM MÅLET NÅS

– Ulvene i revirene nemndene foreslår å ta ut er blant de som reproduserer seg mest stabilt i Norge. Vi er usikre på om bestandsmålet for neste år oppnås om vedtaket om å felle ulvene i samtlige av de tre revirene iverksettes, og vi anbefaler derfor å redusere kvoten med ett revir, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

I fjor høst anslo Miljødirektoratet at potensialet for nye valpekull vinteren 2016-2017 var elleve helnorske kull og fem kull i grenserevir. Det faktiske antallet ble fire helnorske kull og sju kull i grenserevir. Siden grenserevir regnes med faktor 0,5, tilsvarer det en bestandsstatus på 9,5 valpekull istedenfor 13,5 kull som var forventet ut fra potensialet.

– Dette understreker hvor stor betydning tilfeldige variasjoner i reproduksjon, overlevelse og bruk av områder kan ha for ulvebestanden, sier Hambro.

INNAVL OG ILLEGAL JAKT

Det nye bestandsmålet for ulv i Norge på fire til seks årlige ungekull, hvor tre skal være helnorske ble vedtatt av Stortinget i juni 2016. Ulvebestanden har utfordringer knyttet til innavl og illegal jakt, og Miljødirektoratet vurderer at den i dagens situasjon bør forvaltes slik at antall kull er i øvre del av målet.    

VET MER OM REVIRENE I NOVEMBER

Miljødirektoratet har basert tilrådningen på rapporten Bestandsovervåking av ulv vinteren 2016-2017, komplettert med registrerte ulvevalper etter at overvåkingsperioden ble avsluttet 31. mars. Neste overvåkingsperiode starter 1. oktober, og i november kan direktoratet ha ny informasjon for enkelte av revirene. Direktoratet anbefaler at departementet tar denne kunnskapen med i vurderingen, før endelig vedtak fattes om lisensfelling innenfor ulvesonen. 

Kilde: Miljødirektoratet

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no