20. nov
BUDSJETT: Budsjettet for Elverum kommune i de neste fire årene er klart.
 
Legger til rette for økt vekst
Rådmann, Kristian Trengereid, har nå gitt sitt forslag til Handlings- og økonomiplan 2017 – 2020 til formannskapet.Selv om det fortsatt er stramme rammer, er dette et budsjett som legger til rette for vekst og utvikling i Elverum.

Publisert: 07.nov.2016 15.43
Oppdatert: 07.nov.2016 15.43

Elverum er i vekst, og har de siste årene planlagt investeringer for å kunne gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Årets forslag til Handlings- og økonomiplan legger til rette for at veksten skal fortsette, og i løpet av fire års-perioden skal det investeres for nærmere 1,5 milliarder kroner, melder Elverum kommune på sine hjemmesider.

- Mange av investeringene har ligget i handlings og økonomiplanen i lengre tid, som Helsehuset og ny skole i Ydalir, og er nå kommet så langt at det ikke er mulig å snu. Vi er avhengige av at veksten i Elverum fortsetter, sier rådmann Kristian Trengereid.

Økning i befolkningstallet

Det legges opp til en befolkningsvekst på en prosent årlig for å klare å holde rammene. Tallene som kom fra Statistisk Sentralbyrå i juli i år viste at Elverum hadde en vekst 0,4 prosent i perioden fra juli 2015 til juli 2016. Det er svakere utvikling enn tidligere år, og lavere enn landet forøvrig.

- Det er ingen tvil om at befolkningsvekst blir viktig fremover. Hvis ikke så må dagens innbyggere bidra mer til kommuneøkonomien hvis vi skal få til det som er planlagt, sier Trengereid.

Setter av til fond

Det samlede budsjettet for 2017 er på nesten 1,55 milliard kroner og legger opp til et nettodriftsresultat på 1,73 prosent. For hele perioden på fire år legges det opp til et gjennomsnittlig driftsresultat på 1,6 prosent, melder kommunen.

Det betyr at man samlet sett har et mindreforbruk, og går i pluss. Disse midlene blir satt av i fond for å kunne håndtere uforutsette hendelser og ha handlingsrom.

Investeringer

Som kommunen skriver på sine hjemmesider, er det lagt opp til investeringer for 1,55 milliarder i budsjettperioden. Totalt gir det en gjeldsøkning kommunen må selv bære på 640 millioner kroner.

- Det betyr at vi blir veldig eksponert for endringer i renta fremover, og hvis rentene stiger vil det spise opp bufferen vi legger opp til, uttrykker rådmannen.

I økonomiplanen er det lagt inn konsekvenser av investeringer vi allerede er i gang med, og investeringer som planlegges igangsatt i løpet av de neste fire årene. Eksterne finansutgifter øker fra over 124 millioner i 2017 til over 143 millioner i 2020. Dette er en økning nær 19 millioner. 

Mange av investeringene har ligget i økonomiplanen i flere år, og Trengereid legger til at det er vanskelig å finne rom for flere investeringer i årene som kommer.

- Det ligger mange forventninger i samfunnet som vi ikke kan klare med dagens drift og folketall, sier rådmann Kristian Trengereid.

De største investeringene som rådmannen har funnet rom for de neste fire årene er:

 • Helsehus med omsorgsboliger.
 • Ydalir skole
 • Rehabilitering av Lillemoen skole
 • Ydalir barnehage
 • Utbygging og rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole
 • Aktivitetsarena ved Elverum ungdomsskole

Nye tiltak og effektivisering

I 2017 er det budsjettert med nye tiltak for over 31 millioner. Fra statens sin side er det overført litt over 46 millioner som skal dekke både nye oppgaver kommunen skal løse og lønns- og prisvekst. I tillegg er det forventet at kommunen skal effektivisere for 0,5 prosent. Det er lagt inn over 12,5 millioner i innsparing som utgjør 0,74 prosent av budsjettet i 2017, melder Elverum kommune på sine hjemmesider.

De største nye tiltakene som det er funnet rom for i budsjettet er:

 • Styrking av rusomsorgen med to stillinger. En i NAV og en i sektoren familie og helse.
 • Tilskudd til lag og foreninger er igjen i budsjettet med 200.000 kroner, som er tilbake på 2014 nivå. 
 • Økning i bok- og mediebudsjettet til biblioteket med 300.000 kroner
 • Branntiltak på Moen sykehjem med over 4 millioner kroner
 • Økning i rammene til NAV med 5 millioner kroner
 • Økt grunnramme til barnevernet med 3 millioner kroner
 • Økt overføringer til private barnehager med 6 millioner kroner
 • Senker inntektskravet med 200.000 kroner til Elverum svømmehall
 • Inventar og utstyr til Elverumshallen med 300.000 kroner

Selv om ”Handlings- og økonomiplan for 2017-2020” med virksomhetsplan og årsbudsjett for 2017 er stram, mener rådmannen at planen gir rom for at innbyggerne skal oppleve et godt tjenestetilbud fra Elverum kommune. 

Handlings – og økonomiplanen ble lagt frem for formannskapet den 04. november, og skal behandles i formannskapet den 25. november, før endelige behandling skjer i kommunestyret 15. desember melder Elverum kommune.

Du kan lese hele Handlings- og økonomiplanen her.

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no