12. nov
LANDBRUKSEIENDOMMER: Har du gård eller driver landbruk, kan du nå søke bygdeutviklingsmidler. (Foto: Illustrasjonsfoto)
 
Er du bonde, kan du nå søke bygdeutviklingsmidler
Fristen for å søke Bu-midler 2017 er 15. desember for kommunene i Sør-Østerdal. Aktuelle formål for bygdeutviklingsmidlene er driftsbygninger, nybygg og utbedring for tradisjonelt landbruk.

Publisert: 09.nov.2016 11:31
Oppdatert: 09.nov.2016 11:29

For tradisjonelt landbruk er det innført 2 årlige søknadsfrister som er satt til 1. februar og 1. september. 25 prosent av tilskuddsrammen beholdes til søknadsfristen 1. september, melder Elverum kommune på sine hjemmesider.

Søknadene skal være mottatt av Innovasjon Norge fra kommunen innen disse fristene.

Kommunene i Sør-Østerdal har satt frist for å melde inn BU saker til henholdsvis 15. desember og 15. juli.

Formålet med BU-midlene er å legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Til investeringer i tradisjonelt landbruk kan det søkes om tilskudd og lån.
Søknad om Bu -midler sendes elektronisk til Innovasjon Norge via www.innovasjonnorge.no.

Søknadskriterier

For at søknaden skal behandles, er det visse kriterier søknaden bør oppnå.

 • Prosjektet må være tilknyttet en konsesjonspliktig eiendom i aktiv drift, eller foretaket må være berettiget til å søke produksjonstilskudd i jordbruket.
 • Landbrukseiendommen må ligge i et LNF-område i kommuneplanens arealdel og ikke være regulert til andre formål enn landbruk.
 • Prosjektet kan ikke være igangsatt før endelig svar på søknaden foreligger.
 • Søknadsbeløp under 20 000 kroner vil ikke bli behandlet.
 • Er det gitt annen offentlig støtte kan det virke inn på størrelsen av eventuell IBU-støtte.
 • Søknaden må være elektronisk.

Innhold

En søknad må være godt begrunnet, og den må inneholde følgende:

 • Investerings- og finansieringsplan
 • Driftsbudsjett
 • Tegninger med kostnadsoverslag
 • Søker må beskrive prosjektet, og egne forutsetninger for å gjennomføre tiltaket, samt  langsiktige planer for bedriften
 • Siste 2 års regnskap og næringsoppgave
 • Selvangivelse for siste 2 år.

Har du spørsmål, opplyser kommunen at du bare kan ta kontakt med landbrukskontoret i Elverum kommune eller Innovasjon Norge på nett via innovasjonnorge.no.

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no