20. nov
ÅRSMELDING: Elverum kommune har gått bra i 2015. Med både innbyggervekst og økonomisk overskudd.
 
Elverumsåret 2015
Hvordan gikk egentlig 2015 for Elverum kommune. Her får du en liten oversikt over hvordan det gikk.

Publisert: 13.jun.2016 11.17
Oppdatert: 13.jun.2016 11.19

Elverum kommune ønsker å gi deg en kort versjon av 2015, skriver de på egne nettsider. Er du interessert i flere detaljer, kan du lese hele årsmeldingen digitalt på kommunens hjemmesider.

Kommunen skriver at de er opptatt av vekst, og i fjor nådde de målet med én prosent vekst. Ved årets slutt var vi 21.030 innbyggere. 2014 endte som kjent med et underskudd på 37,1 millioner i netto driftsresultat på minussiden. I år har vi et netto driftsresultat på 26,1 millioner. Det betyr at Elverum kommune har klart å snu situasjonen og har forbedret resultatet med over 65 millioner kroner. Forbedringen skyldes dels økte inntekter og en endring av kommunens tjenestetilbud, skriver de på nett.

Barn og unge i Elverum

Ved årsskiftet var det 1.386 barn under seks år i Elverum, og 2.473 barn mellom 6 og 16 år. Vi har full barnehagedekning, og over 93 prosent av alle barn mellom ett og fem år hadde barnehageplass. Vi brukte 171.524 kroner per barn i kommunale barnehager i 2015.

For elevene på Søbakken ble skolestarten i 2015 ekstra spennende med et nyrestaurert hovedbygg, ny klasseromsfløy og et unikt tilbygg som rommer skolens nye storstue. Totalsummen for hele byggeprosjektet på Søbakken skole var på 133 millioner kroner. I denne summen ligger også kostnader til vann og avløp på 8 millioner kroner, melder Elverum kommune på nett.

Godt å bli gammel

3.497 elverumsinger har passert 67 år, og det skal være godt å bli gammel i Elverum. Vi har per dags dato 190 institusjonsplasser. 499 personer har hjemmesykepleie, 192 personer har hjemmehjelp, 178 personer får middagsutkjøring og 492 personer har trygghetsalarm.

I november åpnet vi et nytt interkommunalt tilbud, såkalte akutte døgnplasser (IKAD) på Moen sykehjem i Elverum. Tilbudet er for pasienter som har behov for akutt behandling, observasjon og pleie – og som kan behandles av allmennlege og følges opp av sykepleiertjenesten. Her er det seks sengeplasser.

Kvadratmeterpris

Vi brukte 4.650 kroner per innbygger per år på drift av bygg som skoler, barnehager, institusjoner, kulturbygg, idrettsbygg og administrasjonsbygg. Samlet sett har vi cirka 0,9 kvadratmeter hver i kommunale formålsbygg.

Barnehagebarna kan boltre seg på 13,6 kvadratmeter hver, skoleungene på 17 kvadratmeter, mens vi alle har cirka 0,3 kvadratmeter idrettsbygg og 0,5 kvadratmeter med kulturbygg. De over 80 år som bor på institusjon har 17,2 kvadratmeter hver. Vi bruker cirka 293 kroner per innbygger på drift av kulturbyggene i året og 271 kroner per innbygger til idrettsbygg.

Kultur og idrett

Biblioteket tar imot cirka 39 besøk i timen. I løpet av 2015 hadde biblioteket 76.680 besøk. I snitt låner vi 3,3 bøker per lånetaker i løpet av året.

Kinoen hadde 50.829 besøk i løpet av 2015. 12.700 av de besøkende var under 11 år. Den mest sette filmen var James Bond Quantum of Solace med 3.422 besøk. Ekstra artig er det at den mest besøkte forestillingen var Alice i Eventyrland med Elverum Barnemusikkteater med 1.306 besøk.

Elverumsinger er glad i å ferdes i vann. Svømmehallen i Elverum hadde 78.303 besøk i løpet av 2015. Dette er rundt 4 svømmeturer per innbygger, kan Elverum kommune opplyse.

Lærer seg norsk

Elverum Læringssenter har cirka 150 elever fra over 30 ulike nasjoner. I løpet av 2015/2016 har 20–25 av elevene vært ute i språkpraksis for å bli enda bedre i norsk. I tillegg er 20 deltakere med på Flyktninger i arbeid, et arbeidskurs der teori og praksis er kombinert.

Flere unge ut i arbeid

Elverum kommune har i et samarbeid med Nav siden sommeren 2014 prioritert ungdom som har mottatt sosialhjelp. Dette gjelder aldersgruppa 18 og 24 år, samt ikke-vestlige innvandrere. Det har blitt innført en aktivitets- og oppmøteplikt, samt andre tiltak. Dette har gitt gode resultater, og av 40 brukere har over halvparten kommet seg i arbeid eller startet på en utdannelse.

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no