20. nov
INNOVASJON: Fra tre i skogen til innovativ utviklingsprosjekter.
FOTO: TROND LØVMO
 
Samarbeid og utvikling i Arena tre
Om Østerdals-konferansen blir tatt opp i Arena tre, A3, så er det store utviklingsmuligheter.

Publisert: 06.mar.2015 11.18
Oppdatert: 09.mar.2015 09.19

ELVERUM: Når samfunnet vil kombinere vekst og overgang til lavutslippssamfunnet, kan mer bruk av tre i bygg bidra med bærekraftige løsninger da tre har et unikt CO2-avtrykk. Mye av veksten kommer i byer. Bare Oslo-regionen forventer 700.000 nye innbyggere innen 2040. Innenfor fleretasjes bygg (mer enn tre etasjer) har tre en marginal markedsandel. Nye markeder i byene krever innovasjon, og økt import krever produktivitetsutvikling for at treløsninger skal bli en mark edsvinner. Verdikjeden fra skog til bygg står sterkt på Indre Østlandet.

Bygge i høyden

Regionen er spesialisert mot skogbruk, tremekanisk virksomhet og trehusproduksjon. Bedriftene har en sterk posisjon innenfor tradisjonelt byggeri og småhus (tre etasjer eller lavere), men skal en vokse forretningsmessig framover, må en inn i byene og opp i høyden med større kraft. At verdens høyeste trehus nå bygges i Bergen basert på materialer og kompetanse fra klyngen viser at dette er mulig.

Rundt etableringen av Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013–16 fulgte en rekke drøftinger av mulige tiltak.

Videreutvikling

Innovasjon Norge Hedmark ledet en bred prosess der kjernevirksomhetene konkluderte med:

• Videreutvikling av regionens styrke innenfor bygg i tre mot det potensialet som åpner seg innen urbant byggeri prioriteres («inn i byen, opp i høyden»). Innenfor en slik spisset satsing kan samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter innenfor rammene av et Arena-prosjekt gjøre en forskjell.

• Sentrale punkter i det videre arbeidet skal være: Omdømmebygging og kommunikasjon. FoU – et felles innovasjonssentrum. Kompetanse og utdanning.

• Kjernevirksomhetene og IN finansierte et forprosjekt for Arena og ga i juni 2014 TT i oppgave å gjennomføre dette forprosjektet.

Visjonen er at A3-Klyngen vil bringe trebyggeri inn i byen og opp i høyden. Hovedmålet er å bedre klyngens konkurransekraft gjennom innovasjon, økt produktivitet og industrialisering slik at en med klimasmarte treløsninger for urbane bygg kan oppnå vekst i forretningsvolumet.

Kilde: Skisse til Arenaprosjekt som ble sent inn fra Tretorget 19. februar i år.

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no