24. okt
Hanstad skole er nedslitt. Nå slår FAU alarm.
FOTO: Stein Cato Nybakken
 
Rehabilitering og utbygging av Hanstad barne- og ungdomsskole
FAU ved Hanstad barne- og ungdomsskole registrerer med stor bekymring at Hanstad skole ikke ligger inne i kommunens økonomiplanperiode for 2016 - 2019 mtp oppussing og utbygging.

Publisert: 26.nov.2015 09:21
Oppdatert: 26.nov.2015 09:36

FAU Hanstad viser til tidligere sendte bekymringer vedrørende det prekære oppussingsbehovet og behovet for utbygging, og vil med dette på nytt på det sterkeste anmode om at skolen kommer inn i eksisterende økonomiplanperiode.

Hanstad skole er nedslitt og overfylt. Dette gir seg utslag i delvis overfylte klasserom, alt for dårlige sanitærforhold, dårlig luftkvalitet, regnvann inn gjennom taket, vanskeliggjøring av renhold, osv. Elever gir tilbakemeldinger om hodepine og konsentrasjonsvansker. Luftanlegget er ikke dimensjonert for det høye antallet elever det er i dag. Sanitærforholdene er under enhver kritikk, elever kvier seg for å benytte toalettene (dersom de få som er i det hele tatt er ledige). Her kan en tenke seg spiseforstyrrelse i ytterste konsekvens hvis en ikke spiser og drikker i løpet av dagen slik at en lettere kan «holde seg» til en kommer hjem.

Klasserommene er trange og lite innbydende. Og det er for få vanlige klasserom. Ved skolen er det tatt i bruk spesialrom til vanlig undervisning. Hvor skal da elevene som ikke er så skolesterke med tanke på lesing og skriving kunne få utfolde seg med estetiske fag og kunne få kjenne på selvtillit og mestring? Selvtillit og mestring er en utrolig viktig del av skolehverdagen. Og gode arbeidsforhold og miljøet ellers skaper trivsel og motiverte elever som tilegner seg kunnskap.

Gymsalen, og tilhørende garderober, er i dag for små for de nærmere 500 elevene ved skolen. Først i 5. klasse tas gymsal og garderober i bruk. Elevene er da i en sårbar alder og mange kvier seg for å kle av seg. Det er elever som velger å stå over dusjen eller dusjer med undertøyet på. Dette er en svært uheldig trend. Dusjene er helle ikke innbydende, med sopp og råte, murpuss som faller av, dårlig renhold og manglende vedlikehold.

Grunnet den sprengte kapasiteten så klarer ikke skolen å holde seg til rammeplanen for undervisning. Alt dette gjør selvsagt noe med læringsmiljøet og forutsetningene for god læring. Man fratar elevene ved Hanstad skole en del forutsetninger for god læring som elevene ved andre skoler i Elverum har! Dette kan vi ikke lenger akseptere. Arbeidstilsynet har etter hva vi har fått opplyst,  SFO er et kapittel for seg selv. Her er forholdene særdeles kritiske mtp kapasitet. SFO basen er dimensjonert for ca. 40 elever, mens det i dag er nærmere 120 elever som går der. Vi er spesielt bekymret mtp hva en gjør ved et evt. branntilløp. 

Hvis utbygging av Hanstad skole stadig utsettes vil kapasiteten og undervisningstilbudet bli dårligere og dårligere. Hvor langt er Elverum kommune villig til å tøye strikken her? Det sies at Elverum er en helseby. Men hvor mye helse er det i å la barna våre gå på Hanstad barne- og ungdomsskole som råtner på rot?

FAU ved Hanstad er innforstått med kommunens trange økonomi, men mener helt klart at det må være en klar målsetting å få Hanstad inn i budsjettet fra 2017.

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no