24. okt
 
Elverum Arbeiderpartis forslag til revidert kommunebudsjett
I lengre tid har den økonomiske situasjonen i Elverum kommune preget avisoverskriftene. Dramatiske kuttforslag og retningsvalg har blitt skissert fra flere hold.

Publisert: 22.mai.2015 12:49
Oppdatert: 22.mai.2015 13:15

En sunn og bærekraftig kommuneøkonomi må imidlertid bygges ut fra langsiktige veivalg, ikke panikk. Elverum Arbeiderparti har utarbeidet et forslag til revidert budsjett for Elverum som ivaretar dette hensynet. Hvis vårt budsjettforslag får flertall i kommunestyret onsdag 27. mai så betyr det at Kirkeby og Sørskogbygda skoler består. I tillegg blir Sætre alders- og sykehjem opprettholdt.

hØYERE UTGIFTER

Dette er godt nytt for Østre Elverum, men det betyr ikke at man kommer unna smertefulle grep for å få kontroll på økonomien i kommunen vår. Å påstå noe annet vil være direkte uansvarlig. Det gjør vondt å gjøre kutt som rammer ansatte og brukere. Men Arbeiderpartiets forslag til løsning er i hvert fall i stor grad basert på et viktig verktøy for enhver kommune; nemlig KOSTRA. Dette tallmaterialet peker ut noen sektorer der Elverum har betydelig høyere utgifter enn sammenlignbare kommuner, som for eksempel administrasjon og styring, samt sektor for pleie, rehabilitering og omsorg. Her har Arbeiderpartiet valgt å ta grep gjennom å kutte i den økonomiske rammen, hvilket kritiske røster allerede har felt dom over etter siste formannskapsmøte. Det handler imidlertid ikke om politisk abdisering, men snarere om å involvere administrasjonen i den videre prosessen med å få kommuneøkonomien på fote. Om man detaljstyrer en hel sektor inviterer man ikke til et slikt samspill med fagfolkene i kommunen.

sTRUKTUR

Arbeiderpartiets budsjettforslag gir tydelige signaler der de trengs, eksempelvis om debatterte strukturgrep. Kirkeby og Sørskogbygda skoler blir som nevnt opprettholdt, og Sætre alders- og sykehjem forblir en viktig del av omsorgstilbudet i Elverum. I tillegg er videreføring av MOT, Møteplassen, Hernes fritidsklubb og Utekontakten eksempler på aktiviteter som man makter å beholde i nevnte forslag til budsjett – riktignok med justeringer der det fins hensiktsmessige løsninger. Samtidig blir det gjort enkeltkutt på detaljnivå og økonomiske rammer for enkelte sektorer blir justert.

En kommune er et fellesskap. Innbyggerne er i samme båt, så også i Elverum. Derfor er det riktig å opprettholde virksomhet i Østre Elverum. Levende bygder og varierte bomuligheter er dessuten et aktivum for hele kommunen. Videre er det viktig med trygge, gode kommunale tjenester og tilbud for hver fase i livet. Nettopp derfor er det viktig å gjøre kutt i alle ledd i kommunens virksomhet, fra toppen og nedover til tjenesteproduksjonsnivået – med mål om å skåne sistnevnte nivå i størst mulig grad. Dagens økonomiske situasjon er uten tvil krevende, men i sum ivaretar Arbeiderpartiets budsjettforslag de nevnte hensynene gjennom å peke ut en fremtidsrettet, faktabasert og langsiktig retning for Elverum.

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no